Basisregistratie Topografie (BRT)

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is via dit portaal beschikbaar als open data.

Geen content gevonden.