Classes

Aanlegsteiger_inrichtingselement

In het water uitstekende brug of pier, smaller dan 2 meter, gebruikt om personen en goederen aan wal te brengen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Aanlegsteiger_inrichtingselement
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Aanlegsteiger_terrein

In het water uitstekende brug of pier, breder dan 2 meter, gebruikt om personen en goederen aan wal te brengen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Aanlegsteiger_terrein
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Akkerland

Terrein waar landbouwproducten worden verbouwd.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Akkerland
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Arboretum

Verzameling van verschillende soorten bomen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Arboretum
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Attractiepark

Park ingericht voor vrijetijdsbesteding.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Attractiepark
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Autosnelweg

Weg met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Autosnelweg
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Baak

Markering van de loop van de vaargeul.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Baak
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

BankOndieptePlaat

Geheel of gedeeltelijk droogvallende grond (bank). / Ondiepe plaats in een vaarwater (ondiepte). / Zandbank (plaat).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BankOndieptePlaat
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

BasaltblokkenSteenglooiing

Dijkversteviging m.b.v. stenen, tegels, basaltblokken, stortsteen (geen asfalt of bitumen) of een golfslagbreker, stroombreker of strekdam langs de kust en in rivieren.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BasaltblokkenSteenglooiing
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

BebouwdGebied

Een oppervlak, (vrij) intensief gebruikt voor bewoning en/of productie en/of verhandeling van goederen en diensten, plus bijbehorend erf, wegen en openbaar groen (m.u.v. een plantsoen of park).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BebouwdGebied
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Bedrijventerrein

Het geheel aan gebouwen en terreinen ten behoeve van bedrijven en industrie, inclusief toevoerwegen, tussengelegen water, etc.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bedrijventerrein
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Begraafplaats

Het geheel aan voorzieningen t.b.v. het begraven van overledenen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Begraafplaats
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Bezoekerscentrum

Informatiecentrum in een culturele instelling, een natuurpark, enz.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bezoekerscentrum
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Bomenrij

Aantal bomen die in een rij staan, waarbij de onderlinge afstand tussen de bomen zodanig is dat de bomenrij tot manshoogte geen zichtbelemmering vormt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bomenrij
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Boom

Houtachtig gewas met een enkele, stevige, houtige en overblijvende stam, die zich op een zekere hoogte boven de grond vertakt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Boom
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Boomgaard

Terrein met hoogstammige fruitbomen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Boomgaard
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Boomkwekerij

Terrein, overwegend in gebruik t.b.v. het opkweken van bomen (inclusief coniferen en sparren) en struiken, waarbij de hoogte van de aanplant niet van belang is.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Boomkwekerij
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Boortoren

Tijdelijke of permanente toren voor het verrichten van boorwerkzaamheden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Boortoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

BosGemengdBos

Oppervlak begroeid met een dusdanige aantal naald- en loofbomen dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BosGemengdBos
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

BosGriend

In of aan het water gelegen terrein, begroeid met laagafgeknot wilgenhout t.b.v. de productie van rijshout.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BosGriend
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

BosLoofbos

Oppervlak begroeid met een dusdanige aantal loofbomen dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BosLoofbos
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

BosNaaldbos

Oppervlak begroeid met een dusdanige aantal naaldbomen dat de kruinen een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BosNaaldbos
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Bosgebied

Met bos begroeid gebied.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bosgebied
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Boswachterij

Deel van een houtvesterij onder een boswachter.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Boswachterij
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Botenhelling

Voorziening om boten uit of in het water te helpen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Botenhelling
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Braakliggend

Een stuk grond dat geen functie vervuld en niet wordt onderhouden, met uitzondering van landbouwgrond.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Braakliggend
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Brandtoren

Toren t.b.v. het signaleren van een (bos)brand.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Brandtoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Brandweerkazerne

Gebouw voor het stationeren van materieel en manschappen t.b.v. brandbestrijding.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Brandweerkazerne
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

BronWel

Plaats waar op natuurlijke wijze water uit de grond opwelt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#BronWel
Subclass of:Waterdeel
Inherited properties:breedteklasse, brugnaam, functie, fysiekVoorkomen, geometrie, getijdeinvloed, hoofdafwatering, hoogteniveau, isBAGnaam, naamFries, naamNL, naamOfficieel, sluisnaam, vaarwegklasse, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Bungalowpark

Oppervlak bebouwd met (luxe) vakantiehuisjes.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bungalowpark
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Bunker

Versterkte (schuil)plaats te gebruiken in tijden van oorlog of ramp zowel voor burger- als militaire doeleinden. Kan ook (gedeeltelijk) ondergronds gelegen zijn.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Bunker
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Busstation

Een plaats waar verschillende buslijnen samenkomen en waar meerdere bushaltes aanwezig zijn, met het doel dat buspassagiers hier kunnen in-, uit- of overstappen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Busstation
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Buurt

Gedeelte van een stad of dorp, met zekere mate van sociale intergratie van de bewoners.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Buurt
Subclass of:Plaats
Inherited properties:aantalinwoners, bebouwdeKom, geometrie, isBAGwoonplaats, naamFries, naamNL, naamOfficieelbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Buurtschap

Verspreid staande bebouwing in landelijk gebied met een zekere mate van sociale integratie van de inwoners.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Buurtschap
Subclass of:Plaats
Inherited properties:aantalinwoners, bebouwdeKom, geometrie, isBAGwoonplaats, naamFries, naamNL, naamOfficieelbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Calamiteitendoorgang

Doorgang in de verkeersgeleider in de middenberm die hulpdiensten doorgang moet verlenen voor het bestrijden van calamiteiten.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Calamiteitendoorgang
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

CampingKampeerterrein

Terrein met voorzieningen t.b.v. verblijfsrecreatie voornamelijk voor tenten en caravans.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#CampingKampeerterrein
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Campus

Een universiteitsterrein waarop gebouwen en voorzieningen voor zowel docenten als studenten aanwezig zijn.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Campus
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Caravanpark

Terrein met voorzieningen t.b.v. verblijfsrecreatie voornamelijk ingericht met stacaravans.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Caravanpark
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Circuit

Verhard terrein voor snelheidswedstrijden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Circuit
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Crematorium

Gebouw dat dient voor lijkverbranding.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Crematorium
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Crossbaan

Onverhard terrein voor snelheidswedstrijden en hiervoor uitgerust met de nodige voorzieningen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Crossbaan
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Deelkern

Woonkern gelegen binnen de bebouwde kom van een andere plaats.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Deelkern
Subclass of:Plaats
Inherited properties:aantalinwoners, bebouwdeKom, geometrie, isBAGwoonplaats, naamFries, naamNL, naamOfficieelbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Dieptelijn

Lijn gevormd door punten met gelijke waterdiepte.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Dieptelijn
Subclass of:Hoogte
Inherited properties:geometrie, hoogte, referentievlakbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Dieptepunt

Punt waarvan de waterdiepte bekend is t.o.v. het referentievlak.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Dieptepunt
Subclass of:Hoogte
Inherited properties:geometrie, hoogte, referentievlakbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

DierentuinSafaripark

Publieke tuin / park waarin een verzameling inheemse en uitheemse dieren is ondergebracht (dierentuin). / Groot park met wilde dieren, waar men met een auto kan rijden (safaripark).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#DierentuinSafaripark
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Dodenakker

Terrein, gedeelte van een begraafplaats waar doden zijn of zullen worden begraven, niet gelegen in bos.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Dodenakker
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

DodenakkerMetBos

Terrein, gedeelte van een begraafplaats waar doden zijn of zullen worden begraven,.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#DodenakkerMetBos
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Dok

Installatie voor onderhoud en herstel van schepen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Dok
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Droogvallend

Geheel of gedeeltelijk droogvallende gronden, buitendijks gelegen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Droogvallend
Subclass of:Waterdeel
Inherited properties:breedteklasse, brugnaam, functie, fysiekVoorkomen, geometrie, getijdeinvloed, hoofdafwatering, hoogteniveau, isBAGnaam, naamFries, naamNL, naamOfficieel, sluisnaam, vaarwegklasse, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Droogvallend_LAT

Geheel of gedeeltelijk droogvallende gronden ten opzichte van het Laagste Astronomisch Getij, buitendijks gelegen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Droogvallend_LAT
Subclass of:Waterdeel
Inherited properties:breedteklasse, brugnaam, functie, fysiekVoorkomen, geometrie, getijdeinvloed, hoofdafwatering, hoogteniveau, isBAGnaam, naamFries, naamNL, naamOfficieel, sluisnaam, vaarwegklasse, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Duin

Terrein met grondsoort zand, langs de kust als natuurlijke kustverdediging, eventueel begroeid met helmgras of lage struiken.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Duin
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Duingebied

Heuvels van fijn zand, al dan niet begroeid met helmgras en struiken.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Duingebied
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Dukdalf

In het water geplaatste, zware al dan niet metalen paal of constructie, dienend tot bescherming van bruggen en sluizen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Dukdalf
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Eendenkooi

Stuk land en water met een karakteristieke vorm, ingericht om wilde eenden te vangen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Eendenkooi
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Eiland

Land, omgeven door water.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Eiland
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Elektriciteitscentrale

Gebouw waarin elektriciteit wordt opgewekt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Elektriciteitscentrale
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Emplacement

Het totaal aan sporen op een terrein ten behoeve van het rangeren en stallen van treinen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Emplacement
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Erebegraafplaats

Begraafplaats voor gesneuvelde militairen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Erebegraafplaats
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Fabriek

Industriële onderneming waarin op grote schaal stoffen of goederen worden geproduceerd.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Fabriek
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

FeatureCollectionT10NL

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#FeatureCollectionT10NL
Properties include:FeatureMember

Fort

Verdedigingswerk.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Fort
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Fruitkwekerij

Terrein met laagstammige fruitbomen en struiken waarvan de vruchten worden geoogst (zoals: rozenbottels, bessen, frambozen, druiven, etc.).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Fruitkwekerij
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

FunctioneelGebied

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#FunctioneelGebied
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:Arboretum, Attractiepark, Bedrijventerrein, Begraafplaats, Boswachterij, Bungalowpark, CampingKampeerterrein, Campus, Caravanpark, Circuit, Crossbaan, DierentuinSafaripark, Eendenkooi, Emplacement, Erebegraafplaats, Gaswinning_functioneelGebied, GebiedMetHogeObjecten, Gebouwencomplex, Golfterrein, Grafheuvel, Grindwinning, Groeve, Haven_functioneelGebied, Heemtuin, Helikopterlandingsterrein, Ijsbaan, Infiltratiegebied, Jachthaven, Kartingbaan, Kassengebied, KazerneLegerplaats, Landgoed, Mijn, Milieustraat, MilitairOefengebiedSchietterrein, Mosselbank, NatuurgebiedNatuurreservaat, Oliewinning, Openluchtmuseum, Openluchttheater, Overig_functioneelGebied, Park, Plantsoen, Productie-installatie, Recreatiegebied, Renbaan, Skibaan, Slipschool, Sluizencomplex, SportterreinSportcomplex, Stortplaats, Tennispark, Transformatorstation_functioneelGebied, Tuincentrum, Verzorgingsplaats, Viskwekerij_functioneelGebied, VliegveldLuchthaven, Volkstuinen, Waterkering, Werf_functioneelGebied, Wildwissel, Windturbinepark, Woonwagencentrum, Zandwinning, Zenderpark, Ziekenhuiscomplex, Zonnepark, Zoutwinning, Zuiveringsinstallatie, Zweefvliegveldterrein, ZwembadComplex
Properties include:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaam
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Gaswinning_functioneelGebied

Gebied met installatie(s) t.b.v. de winning of transport van aardgas.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gaswinning_functioneelGebied
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Gaswinning_inrichtingselement

Installatie t.b.v. de winning of transport van aardgas.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gaswinning_inrichtingselement
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

GebiedMetHogeObjecten

Gebied, waarbinnen zich meerdere hoge objecten bevinden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GebiedMetHogeObjecten
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Gebouw

Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gebouw
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:Bezoekerscentrum, Boortoren, Brandtoren, Brandweerkazerne, Bunker, Crematorium, Dok, Elektriciteitscentrale, Fabriek, Fort, Gemaal, Gemeentehuis, Gevangenis, Hotel, Huizenblok, Kapel, KasWarenhuis, Kasteel, Kerk, KerncentraleKernreactor, KliniekInrichtingSanatorium, Klokkentoren, KloosterAbdij, Koeltoren, Koepel, Kunstijsbaan, Lichttoren, Luchtwachttoren, Manege, MarkantGebouw, MilitairGebouw, Moskee, Museum, Observatorium, OverigReligieusGebouw, Overig_gebouw, Paleis, ParkeerdakParkeerdekParkeergarage, Peilmeetstation, Politiebureau, Pompstation, Postkantoor, PsychiatrischZiekenhuisPsychiatrischCentrum, Radarpost, Radartoren, RadiotorenTelevisietoren, Recreatiecentrum, Reddingboothuisje, Remise, Rune, Schaapskooi, School, Schoorsteen, Silo, Sporthal, Stadion, StadskantoorHulpsecretarie, Stationsgebouw, Synagoge, Tank, Tankstation, Telecommunicatietoren, Tol_gebouw, Toren, Transformatorstation_gebouw, Uitzichttoren, Universiteit, Veiling, Verkeerstoren, Vuurtoren, Waterradmolen, Watertoren, Wegrestaurant, Werf_gebouw, Windmolen, WindmolenKorenmolen, WindmolenWatermolen, Windturbine, Zendtoren, Ziekenhuis, Zwembad_gebouw
Properties include:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, status
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Gebouwencomplex

Geheel van bij elkaar horende gebouwen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gebouwencomplex
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

GedenktekenMonument

Topografisch object ter nagedachtenis van een belangrijke persoon of gebeurtenis.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GedenktekenMonument
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Gehucht

Woonplaats of huizengroep zonder bebouwde kom.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gehucht
Subclass of:Plaats
Inherited properties:aantalinwoners, bebouwdeKom, geometrie, isBAGwoonplaats, naamFries, naamNL, naamOfficieelbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Geluidswering

Constructie ten behoeve van het terugdringen van geluidsoverlast.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Geluidswering
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Gemaal

Installatie om water omhoog te pompen uit een polder of een kanaal.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gemaal
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Gemeente

Zelfstandig, zelfbestuur en autonomie bezittend onderdeel van de staat Nederland, onder het bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gemeente
Subclass of:RegistratiefGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, naamOfficieel, nummerbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Gemeentehuis

Gebouw waarin de gemeentelijke secretarie gevestigd is.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gemeentehuis
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Gemengd

Spoorbaandeel bestemd voor een combinatie van zowel trein, metro, sneltram of tramverkeer.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gemengd
Subclass of:Spoorbaandeel
Inherited properties:aantalSporen, baanvaknaam, brugnaam, elektrificatie, fysiekVoorkomen, geometrie, hoogteniveau, spoorbreedte, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, vervoerfunctiebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

GeografischGebied

Begrensd en benoemd gebied dat door een geografische eenheid beschreven wordt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GeografischGebied
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:BankOndieptePlaat, Bosgebied, Duingebied, Eiland, GeulVaargeul, Heidegebied, HeuvelBerg, KaapHoek, Overig_geografischGebied, Polder, StreekVeld, TerpWierde, Wad, Watergebied, Zee_geografischGebied, ZeegatZeearm
Properties include:geometrie, naamFries, naamNL
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

GeulVaargeul

Smal, meestal diep water (geul). / Geul van voldoende diepte als vaarwater tussen ondiepten door (vaargeul).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GeulVaargeul
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Gevangenis

Gebouwen waarin personen in verzekerde bewaring worden gesteld.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Gevangenis
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Golfmeetpaal

Paal uitgerust met instrumenten t.b.v. het doen van waarnemingen betreffende golfbewegingen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Golfmeetpaal
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Golfterrein

Terrein toegerust voor de uitoefening van de golfsport.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Golfterrein
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

GpsKernnetpunt

Punt geschikt voor GPS metingen. (Kan een steen of bout zijn).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GpsKernnetpunt
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Grafheuvel

Voorhistorische begraafplaats in de vorm van een heuvel.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Grafheuvel
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Grasland

Terrein, overwegend begroeid met een grasachtige vegetatie.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Grasland
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Grenspunt

Aanduiding van een grensscheiding.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Grenspunt
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

GreppelDrogeSloot

Een in het algemeen niet watervoerende sloot.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#GreppelDrogeSloot
Subclass of:Waterdeel
Inherited properties:breedteklasse, brugnaam, functie, fysiekVoorkomen, geometrie, getijdeinvloed, hoofdafwatering, hoogteniveau, isBAGnaam, naamFries, naamNL, naamOfficieel, sluisnaam, vaarwegklasse, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Grindwinning

Gebied waar winning van grind plaatsvind (in dagbouw of d.m.v. zuigen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Grindwinning
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Groeve

Opengegraven ruimte waaruit een delfstof gewonnen wordt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Groeve
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Haven_functioneelGebied

Lig- en bergplaats voor vaartuigen, inclusief het omliggende terrein.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Haven_functioneelGebied
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Heemtuin

Tuin waar de inheemse flora en fauna ter instructie te bezichtigen zijn.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Heemtuin
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

HegHaag

Rij bomen, al of niet in combinatie met struiken, waarbij de onderlinge afstand of onderbegroeiing zodanig is dat tot minstens manshoogte het zicht belemmerd wordt. Maximale inplantbreedte van de stammen: 3 meter. / Een rij naast elkaar geplante struiken (liguster, haagdoorn, coniferen, haagbeuk, e.d.) die op gezette tijden worden geschoren. Minimale hoogte 1 meter, minimumlengte: 100 meter.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#HegHaag
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Heide

Terrein, overwegend begroeid met heidevegetatie en wilde grassoorten.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Heide
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Heidegebied

Met heide begroeid gebied.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Heidegebied
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Hekwerk

Begrenzing van een terrein in de vorm van een afrastering.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hekwerk
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Helikopterlandingsplatform

Platform dat als landings- en vertrekplaats dient voor helikopters.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Helikopterlandingsplatform
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Helikopterlandingsterrein

Terrein dat als landings- en vertrekplaats dient voor helikopters.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Helikopterlandingsterrein
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

HeuvelBerg

Verhoging van het terrein (heuvel). / Min of meer op zichzelf staande sterke verheffing van het aardoppervlak (berg).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#HeuvelBerg
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Hoofdweg

Verharde weg die is aangeduid met een E-nummer, maar niet met een A-nummer, of verharde weg die onderdeel is van een verbindingsroute tussen grotere plaatsen, wat blijkt uit blauwe ANWB-borden, dan wel onderdeel is van een route om eindigende A of E-routes tot een gesloten netwerk te completeren.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoofdweg
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Hoogspanningsleiding

Leiding waarop elektrische spanning van meer dan 500 volt staat.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogspanningsleiding
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Hoogspanningsmast

Mast van een hoogspanningsleiding.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogspanningsmast
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Hoogte

Virtuele objecten met informatie over de hoogte van het terrein of de diepte van het water.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogte
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:Dieptelijn, Dieptepunt, Hoogtelijn, Hoogtepunt, Hoogwaterlijn, Laagwaterlijn, Peil, PeilWinterpeil, PeilZomerpeil
Properties include:geometrie, hoogte, referentievlak
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Hoogtelijn

Lijn die punten van gelijke hoogte met elkaar verbindt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogtelijn
Subclass of:Hoogte
Inherited properties:geometrie, hoogte, referentievlakbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Hoogtepunt

Punt in de kaart, waarvan de hoogte bekend is ten opzichte van het referentievlak.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogtepunt
Subclass of:Hoogte
Inherited properties:geometrie, hoogte, referentievlakbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Hoogwaterlijn

Lijn die de grens van het water aangeeft als de waterstand op zijn hoogst is.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hoogwaterlijn
Subclass of:Hoogte
Inherited properties:geometrie, hoogte, referentievlakbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Hotel

Gebouw ten behoeve van de overnachting van reizigers.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hotel
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Huizenblok

Terrein, volledig of nagenoeg volledig bedekt met bebouwing (niet zijnde lintbebouwing of grote boerderijen met bijbehorende stallen), gelegen in stedelijk/verstedelijkt gebied, waarbij de bebouwing naar alle zijden aaneengesloten is en waar men vanaf de openbare weg van eventuele binnenplaatsen en -tuinen weinig of niets kan zien.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Huizenblok
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Hunebed

Voorhistorische begraafplaats, bestaande uit opgestapelde, reusachtige stenen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Hunebed
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Ijsbaan

Voorziening in de open lucht waar in de winter geschaatst kan worden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Ijsbaan
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Industriekern

Bebouwd gebied omsloten door plaatsnaamborden (zowel blauw als wit) met industriële functie.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Industriekern
Subclass of:Plaats
Inherited properties:aantalinwoners, bebouwdeKom, geometrie, isBAGwoonplaats, naamFries, naamNL, naamOfficieelbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Infiltratiegebied

Gebied waar water wordt gezuiverd door infiltratie t.b.v. de drinkwatervoorziening.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Infiltratiegebied
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Inrichtingselement

Ruimtelijk object, punt- of lijnvormig, al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of andere inrichtingselementen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Inrichtingselement
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:Aanlegsteiger_inrichtingselement, Baak, Bomenrij, Boom, Botenhelling, Busstation, Calamiteitendoorgang, Dukdalf, Gaswinning_inrichtingselement, GedenktekenMonument, Geluidswering, Golfmeetpaal, GpsKernnetpunt, Grenspunt, HegHaag, Hekwerk, Helikopterlandingsplatform, Hoogspanningsleiding, Hoogspanningsmast, Hunebed, Kaap, Kabelbaan, Kabelbaanmast, Kilometerpaal, KilometerpaalSpoorweg, KilometerpaalWater, Kilometerraaibord, Kilometerraaipaal, Koedam, KogelvangerSchietbaan, Kraan, Kruis, Leiding, Luchtvaartlicht, MarkantObject, Metrostation, Muur, Oliepompinstallatie, Overig_inrichtingselement, Paal, Paalwerk, Peilschaal, Pijler, Plaatsnaambord, Radiobaken, Radiotelescoop, RdPunt, Scheepvaartlicht, Schietbaan, Seinmast, Sluisdeur, Sneltramhalte, Stormvloedkering, Strandpaal, StrekdamKribGolfbreker, Stuw, Tol_inrichtingselement, Treinstation, Verkeersgeleider, Vlampijp, Vliedberg, Wegafsluiting, Wegwijzer, Windmolentje, Zendmast, ZichtbaarWrak
Properties include:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaam
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Jachthaven

Lig- en bergplaats voor pleziervaartuigen, tezamen met het omliggende terrein.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Jachthaven
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kaap

Gestel van balken met een daartegen aangebracht scherm van latten of ribben, dat als baak op het land dienst doet voor de zeevaart.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kaap
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

KaapHoek

In zee vooruitstekende landpunt (kaap). / In het water uitstekende landtong (hoek).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KaapHoek
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kabelbaan

Kabel waaraan stoeltjes hangen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kabelbaan
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kabelbaanmast

Mast van een kabelbaan.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kabelbaanmast
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kapel

Gebouwtje dat dient doet als bidruimte.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kapel
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kartingbaan

Baan waarop met skelters of karts gereden wordt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kartingbaan
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

KasWarenhuis

Voornamelijk uit glas opgebouwde overbouwing van de grond ten behoeve van landbouw.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KasWarenhuis
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kassengebied

Gebied bestaande uit meerdere landbouwkassen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kassengebied
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kasteel

Versterkt gebouw ofburcht.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kasteel
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

KazerneLegerplaats

Gebouw(-encomplex) bestemd tot huisvesting van soldaten.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KazerneLegerplaats
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kerk

Bebouwing bedoelt voor christelijke erediensten.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kerk
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

KerncentraleKernreactor

Centrale die met kernenergie elektriciteit opwekt (kerncentrale) / Installatie voor het splijten of fuseren van atoomkernen, atoomreactor (kernreactor).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KerncentraleKernreactor
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kilometerpaal

Paal waarop de kilometrering van een weg wordt aangegeven.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kilometerpaal
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

KilometerpaalSpoorweg

Paal waarop de kilometrering van een spoorweg wordt aangegeven.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KilometerpaalSpoorweg
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

KilometerpaalWater

Paal waarop de kilometrering van een water wordt aangegeven.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KilometerpaalWater
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kilometerraaibord

Bord op de oever van een rivier, met daarop vermeld het aantal gehele kilometers van de betreffende kilometerraai. Een kilometerraai is een lijn loodrecht op de lengteas van een rivier, gedacht op onderlinge afstand van 1 kilometer als indeling van het traject.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kilometerraaibord
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kilometerraaipaal

Paal, meestal geplaatst tegenover een kilometerraaibord, op de andere oever van de rivier.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kilometerraaipaal
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

KliniekInrichtingSanatorium

Inrichting waar patiënten worden verpleegd (kliniek). / Herstellingsoord (sanatorium).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KliniekInrichtingSanatorium
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Klokkentoren

Toren t.b.v. de ophanging van een uurwerk en/of klokkenspel.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Klokkentoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

KloosterAbdij

Gebouw bedoeld voor de huisvesting en eventueel het voorzien in levensonderhoud van een geloofsgemeenschap.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KloosterAbdij
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Koedam

Onderbreking van een waterloop, door middel van demping, al dan niet met een doorlaatbuis.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Koedam
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Koeltoren

Torenvormig bouwsel voor het afkoelen van gassen of dampen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Koeltoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Koepel

Bolvormige constructie als dak van een gebouw.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Koepel
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

KogelvangerSchietbaan

Zandheuvel of ander voorwerp achter de schietschijf op een schietbaan, die de afgevuurde kogels opvangt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#KogelvangerSchietbaan
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kraan

Hijswerktuig om zware voorwerpen op te tillen en te verplaatsen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kraan
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kruis

Object tot bezinning en/of verering in de vorm van een kruis of heiligenbeeld.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kruis
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Kunstijsbaan

Gebouw voorzien van een installatie waarmee een ijsvloer kan worden gelegd.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Kunstijsbaan
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Laagwaterlijn

Lijn die de grens van het water aangeeft als de waterstand op zijn laagst is.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Laagwaterlijn
Subclass of:Hoogte
Inherited properties:geometrie, hoogte, referentievlakbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Land

Begrenzing van Nederland, begrenst door België, Duitsland en de 12-mijls zone.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Land
Subclass of:RegistratiefGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, naamOfficieel, nummerbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Landgoed

Buitenverblijf met omliggende landerijen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Landgoed
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Leiding

Koker, buis, draad enz. waardoor of waarlangs een stof of kracht geleid wordt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Leiding
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Lichttoren

Toren als drager van een ter oriëntatie dienend licht, met name langs de kust. Het lichtpatroon van een lichttoren is niet uniek t.o.v. andere lichttorens.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Lichttoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

LokaleWeg

Weg van lokaal belang tussen bewegwijzerde routes.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#LokaleWeg
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Luchtvaartlicht

Navigatielicht t.b.v. de luchtvaart.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Luchtvaartlicht
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Luchtwachttoren

Toren vroeger gebruikt t.b.v. het bewaken van het luchtruim.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Luchtwachttoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Manege

Besloten plaats tot beoefening van het paardrijden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Manege
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

MarkantGebouw

Gebouw dat sterk opvalt ten opzichte van zijn omgeving.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#MarkantGebouw
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

MarkantObject

Een object dat vanuit de wijde omgeving zichtbaar is en/of een oriënterende waarde heeft.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#MarkantObject
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

MeerPlas

Water (meestal) niet gelegen in een waterloop.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#MeerPlas
Subclass of:Waterdeel
Inherited properties:breedteklasse, brugnaam, functie, fysiekVoorkomen, geometrie, getijdeinvloed, hoofdafwatering, hoogteniveau, isBAGnaam, naamFries, naamNL, naamOfficieel, sluisnaam, vaarwegklasse, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Metro

Spoorbaandeel bestemd voor al dan niet ondergrondse personentrein in een grote stad.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Metro
Subclass of:Spoorbaandeel
Inherited properties:aantalSporen, baanvaknaam, brugnaam, elektrificatie, fysiekVoorkomen, geometrie, hoogteniveau, spoorbreedte, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, vervoerfunctiebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Metrostation

Halteplaats voor een onder- of bovengronds metronetwerk.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Metrostation
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Mijn

Plaats waar ertsen, steenkool, enz. worden gedolven.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Mijn
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Milieustraat

Een locatie die specifiek bestemd is voor het brengen van gescheiden huishoudelijk afval en grofvuil.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Milieustraat
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

MilitairGebouw

Gebouw in gebruik voor militaire doeleinden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#MilitairGebouw
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

MilitairOefengebiedSchietterrein

Militair kamp voor het houden van schietoefeningen met zware vuurwapens (artillerie schietkamp). / Terrein ingericht voor het schieten op doelen (schietkamp). / Terrein waar militairen oefenen (militair oefenterrein).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#MilitairOefengebiedSchietterrein
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Moskee

Bebouwing bedoelt voor islamitische geloofsuitoefening.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Moskee
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Mosselbank

Plaats waar mosselen gekweekt worden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Mosselbank
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Museum

Gebouw waarin voorwerpen van kunst of wetenschap bijeen zijn gebracht en (ten minste voor een gedeelte) voortdurend uitgestald worden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Museum
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Muur

Relatief smal, rechtopstaand bouwwerk.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Muur
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

NatuurgebiedNatuurreservaat

Gebied dat waarde heeft uit een oogpunt van natuurschoon of natuurleven (natuurgebied). / Gebied waarin flora, fauna, enz. beschermd worden (natuurreservaat).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#NatuurgebiedNatuurreservaat
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Observatorium

Gebouw t.b.v. het doen van waarnemingen in de ruimte.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Observatorium
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Oliepompinstallatie

Productie-installatie om olie uit de grond te pompen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Oliepompinstallatie
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Oliewinning

Installatie t.b.v. de winning of transport van aardolie.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Oliewinning
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Openluchtmuseum

Historisch museum in de open lucht, waarin de vroegere woon- en werkomgeving van de mens is gereconstrueerd.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Openluchtmuseum
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Openluchttheater

Plaats waar toneelvoorstellingen in de openlucht plaatsvinden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Openluchttheater
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

OverigReligieusGebouw

Bebouwing bedoelt voor geloofsuitoefening, niet zijnde een kerk, moskee en synagoge.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#OverigReligieusGebouw
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Overig_functioneelGebied

Het type functioneelgebied is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_functioneelGebied
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Overig_gebouw

De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde gebouwtypen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_gebouw
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Overig_geografischGebied

De waarde van het objectkenmerk is niet bekend.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_geografischGebied
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Overig_inrichtingselement

Het type inrichtingselement is bekend, maar anders dan de genoemde waarden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_inrichtingselement
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Overig_planTopografie

Plantopografie van overiege objectklassen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_planTopografie
Subclass of:PlanTopografie
Inherited properties:geometrie, naambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Overig_terrein

De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde waarden. Een niet nader omschreven gebruiksbestemming.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_terrein
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Overig_waterdeel

De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde watertypen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_waterdeel
Subclass of:Waterdeel
Inherited properties:breedteklasse, brugnaam, functie, fysiekVoorkomen, geometrie, getijdeinvloed, hoofdafwatering, hoogteniveau, isBAGnaam, naamFries, naamNL, naamOfficieel, sluisnaam, vaarwegklasse, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Overig_wegdeel

De waarde van het objectkenmerk is bekend, maar anders dan de genoemde wegtypen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Overig_wegdeel
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Paal

Stevig, langwerpig, rechtop in de grond geplaatst merkteken ter afbakening. / Kilometrering van een dijklichaam.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Paal
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Paalwerk

Palissade, omheining van in de grond geslagen palen of staken ten behoeve van landaanwinning.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Paalwerk
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Paleis

Gebouw met een openbare of cermoniële functie heeft voor gebruik door de koninkljke familie.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Paleis
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Park

Een op zichzelf staande groenvoorziening, dienend ter verfraaiing en/of verlevendiging van één of meerdere wijken, zonder hiervan direct deel uit te maken.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Park
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

ParkeerdakParkeerdekParkeergarage

Al dan niet open bebouwing, geheel of gedeeltelijk (het dak of een van de onderliggende etages) in gebruik als openbare voorziening voor het parkeren van motorvoertuigen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ParkeerdakParkeerdekParkeergarage
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Parkeerplaats

Parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen in de openlucht.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Parkeerplaats
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

ParkeerplaatsCarpool

Parkeerplaats voor personenwagens langs doorgaande wegen t.b.v. carpoolers.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ParkeerplaatsCarpool
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

ParkeerplaatsPR

Parkeergelegenheid ten behoeve van het overstappen op het openbaar vervoer.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ParkeerplaatsPR
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Peil

Geeft de streefhoogte aan van het waterniveau t.o.v. het referentievlak in grotere waterplassen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Peil
Subclass of:Hoogte
Inherited properties:geometrie, hoogte, referentievlakbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

PeilWinterpeil

Geeft de streefhoogte aan van het waterniveau t.o.v. het referentievlak in grotere waterplassen gedurende de wintermaanden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#PeilWinterpeil
Subclass of:Hoogte
Inherited properties:geometrie, hoogte, referentievlakbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

PeilZomerpeil

Geeft de streefhoogte aan van het waterniveau t.o.v. het referentievlak in grotere waterplassen gedurende de zomermaanden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#PeilZomerpeil
Subclass of:Hoogte
Inherited properties:geometrie, hoogte, referentievlakbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Peilmeetstation

Installatie die informatie geeft over de landelijke/regionale waterstanden via het Monitoring Systeem Water (MSW). De installatie is voorzien van een Digitaal Niveau Meter (DNM).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Peilmeetstation
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Peilschaal

Lat met schaalverdeling voor het aflezen van de waterhoogte in een water.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Peilschaal
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Pijler

Zuil die een bouwconstructie ondersteunt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Pijler
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Plaats

geografische gebied gekenmerkt door een concentratie van gebouwen gebruikt voor wonen een werken.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Plaats
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:Buurt, Buurtschap, Deelkern, Gehucht, Industriekern, Recreatiekern, Stadsdeel, Wijk, Woonkern
Properties include:aantalinwoners, bebouwdeKom, geometrie, isBAGwoonplaats, naamFries, naamNL, naamOfficieel
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Plaatsnaambord

Bord dat de naam weergeeft van een bewoond oord.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Plaatsnaambord
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

PlanTopografie

ruimtelijk object dat wel gepland is, maar nog niet in uitvoering is; meestal een groot infrastructureel object.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#PlanTopografie
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:Overig_planTopografie, Spoor, Water, Weg
Properties include:geometrie, naam
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Plantsoen

Kleinschalige groenvoorziening, soms met wandel- en speelmogelijkheden, temidden van bebouwing, ter verfraaiing en verlevendiging van deze bebouwing.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Plantsoen
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Polder

Door waterscheidingen begrensd stuk land of gebied waarin de waterstand kan worden beheerst door bemaling.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Polder
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Politiebureau

Plaats waar een afdeling van de politie zetelt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Politiebureau
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Pompstation

Installatie waarmee een vloeistof op- of doorgepompt wordt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Pompstation
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Populieren

Terrein, volgens een regelmatig patroon beplant met populieren.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Populieren
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Postkantoor

Kantoor waar men administratieve handelingen kan verrichten ten behoeve van postverzending, giro e.d.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Postkantoor
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Productie-installatie

Het geheel van reactorvaten, kolommen, aan- en afvoerpijpen, bebouwing etc. t.b.v. de vervaardiging van chemische producten.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Productie-installatie
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Provincie

Staatkundig onderdeel van Nederland.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Provincie
Subclass of:RegistratiefGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, naamOfficieel, nummerbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

PsychiatrischZiekenhuisPsychiatrischCentrum

Verzorgingstehuis voor geesteszieken.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#PsychiatrischZiekenhuisPsychiatrischCentrum
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Radarpost

Plaats waar waarnemingen worden gedaan met behulp van radar, m.n. om vliegtuigen en scheepsbewegingen te observeren.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Radarpost
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Radartoren

Toren t.b.v. radarsignalering c.q. radargeleiding.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Radartoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Radiobaken

Radiozendstation op een vliegveld of langs een luchtroute, dat dient als hulpmiddel om de koers voor vliegtuigen te bepalen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Radiobaken
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Radiotelescoop

Instrument waarmee men radiogolven uit de kosmische ruimte kan opvangen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Radiotelescoop
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

RadiotorenTelevisietoren

Toren t.b.v. het verspreiden van radio- en televisiesignalen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#RadiotorenTelevisietoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

RdPunt

Getrianguleerd punt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#RdPunt
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Recreatiecentrum

Terrein van min of meer beperkte omvang, bedoeld voor vrijetijdsbesteding.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Recreatiecentrum
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Recreatiegebied

Terrein bedoeld voor vrijetijdsbesteding.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Recreatiegebied
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Recreatiekern

Bungalowparken omsloten door plaatsnaamborden (zowel blauw als wit).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Recreatiekern
Subclass of:Plaats
Inherited properties:aantalinwoners, bebouwdeKom, geometrie, isBAGwoonplaats, naamFries, naamNL, naamOfficieelbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Reddingboothuisje

Plaats waar een reddingboot beschikbaar is.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Reddingboothuisje
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

RegionaleWeg

Verharde weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of grote stadswijken, en daartoe van twee kanten bewegwijzerd zijn met blauwe ANWB-richtingsborden voor autoverkeer.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#RegionaleWeg
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

RegistratiefGebied

Op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politieke/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#RegistratiefGebied
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:Gemeente, Land, Provincie, TerritorialeZee, Waterschap
Properties include:geometrie, naamFries, naamNL, naamOfficieel, nummer
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Relief

object dat tot doel heeft hoogteverschillen in het landschap te representeren.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Relief
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:SteileRandAardrand, TaludHoogteverschil, Wal
Properties include:functie, hogeZijdeTaludGeometrie, hoogteklasse, hoogteniveau, lageZijdeTaludGeometrie, lijnGeometrie
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Remise

Wagenloods voor openbare vervoermiddelen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Remise
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Renbaan

Het geheel aan gebouwen en installaties bedoeld voor draf- of renwedstrijden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Renbaan
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

RolbaanPlatform

Afgebakende taxibaan op een vliegveld (rolbaan). / Terrein voor geparkeerd staande vliegtuigen (platform).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#RolbaanPlatform
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Rune

Overblijfsel van een verwoest of door ouderdom vervallen gebouw.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Rune
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Schaapskooi

Stal voor schapen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Schaapskooi
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Scheepvaartlicht

Licht dat dient voor de ondersteuning bij het navigeren van schepen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Scheepvaartlicht
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Schietbaan

Baan ingericht voor het schieten naar een doel.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Schietbaan
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

School

Gebouw in gebruik voor basis, middelbaar of hoger onderwijs.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#School
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Schoorsteen

Pijp voor het afvoeren van verbrandingsgassen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Schoorsteen
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Seinmast

Mast waarin seinen worden gehesen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Seinmast
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Silo

Gebouw in gebruik als opslagplaats voor stort- of bulkgoederen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Silo
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Skibaan

Terrein ingericht voor het beoefenen van de skisport.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Skibaan
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Slipschool

Rijschool waar men een slippend voertuig leert beheersen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Slipschool
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Sluisdeur

Beweegbare waterkering van een (schut)sluis.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Sluisdeur
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Sluizencomplex

Het geheel aan voorzieningen, zoals gebouwen, terreinen, etc., behorende tot een sluizencomplex (ook schutsluizen en uitwateringssluizen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Sluizencomplex
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Sneltram

Spoorbaandeel bestemd voor railvervoer ten behoeve van personenevervoer over korte afstand sneller dan 45 km per uur.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Sneltram
Subclass of:Spoorbaandeel
Inherited properties:aantalSporen, baanvaknaam, brugnaam, elektrificatie, fysiekVoorkomen, geometrie, hoogteniveau, spoorbreedte, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, vervoerfunctiebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Sneltramhalte

Halte aan een sneltramlijn.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Sneltramhalte
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Spoor

Plantopografie van spoorbaandelen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Spoor
Subclass of:PlanTopografie
Inherited properties:geometrie, naambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Spoorbaandeel

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje spoorbaan met gelijkblijvende homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een spoorwegnet wordt onderscheiden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Spoorbaandeel
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:Gemengd, Metro, Sneltram, Tram, Trein
Properties include:aantalSporen, baanvaknaam, brugnaam, elektrificatie, fysiekVoorkomen, geometrie, hoogteniveau, spoorbreedte, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, vervoerfunctie
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Spoorbaanlichaam

Geheel van rails, dwarsliggers e.d. waarover de trein of metro rijdt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Spoorbaanlichaam
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Sporthal

Grootschalige voorziening met een meer regionale uitstraling en meerdere velden tbv verschillende of een specifieke tak van sport.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Sporthal
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

SportterreinSportcomplex

Het geheel aan voorzieningen (velden, kleedruimten, groenvoorziening, parkeerterrein, wegen, tribunes, etc.) t.b.v. de beoefening van sport.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#SportterreinSportcomplex
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Stadion

Gebouw met tribunes en een sportveld voor het beoefenen van sport, in het bijzonder voor het houden van grote wedstrijden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stadion
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Stadsdeel

Deel van een stad of wijk.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stadsdeel
Subclass of:Plaats
Inherited properties:aantalinwoners, bebouwdeKom, geometrie, isBAGwoonplaats, naamFries, naamNL, naamOfficieelbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

StadskantoorHulpsecretarie

Bureau waar gemeentelijke instellingen, bijvoorbeeld de burgerlijke stand, gevestigd zijn.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#StadskantoorHulpsecretarie
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

StartbaanLandingsbaan

Strook grond waar vliegtuigen kunnen opstijgen en/of landen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#StartbaanLandingsbaan
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Stationsgebouw

Een gebouw dat speciaal bedoeld is voor het bedienen van treinreizigers.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stationsgebouw
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

SteileRandAardrand

Plotselinge terreinverheffing of inzinking.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#SteileRandAardrand
Subclass of:Relief
Inherited properties:functie, hogeZijdeTaludGeometrie, hoogteklasse, hoogteniveau, lageZijdeTaludGeometrie, lijnGeometriebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Stormvloedkering

Waterkering, bedoeld om bij extreem hoge waterstanden water af te sluiten ter bescherming van het achter de kering gelegen land.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stormvloedkering
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Stortplaats

Plaats waar afval gestort mag worden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stortplaats
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Straat

Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Straat
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Strandpaal

Paal op het strand of in de duinen, geplaatst als hulpmiddel bij het uitvoeren van metingen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Strandpaal
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

StreekVeld

Landstreek, gebied dat cultureel of landschappelijk een eenheid vormt (streek). / Het open land buiten steden en dorpen (veld).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#StreekVeld
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

StrekdamKribGolfbreker

Dam in de richting van de loop van de rivier of kanaal, ter beveiliging van de oevers of brugpijlers of tot beperking van de rivier tot een bepaalde breedte (strekdam). Golfslabreker of stroombreker langs de kust en in revieren, staat loodrecht op de oeverkust (krib). Een uit steenglooing of stortsteen betsaand object, bedoelt voor oeverbescherming (golfbrker).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#StrekdamKribGolfbreker
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Stuw

Vaste of beweegbare constructie die dient om de waterstand bovenstrooms van de constructie te regelen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Stuw
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Synagoge

Bebouwing bedoelt voor joodse geloofsuitoefening.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Synagoge
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

TaludHoogteverschil

Plaatselijk glooiende terreinverheffing of -inzinking (hoogteverschil). / Schuinte van het zijvlak van aardwerken, dijken, spoorbanen, vestingwerke, etc (talud).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#TaludHoogteverschil
Subclass of:Relief
Inherited properties:functie, hogeZijdeTaludGeometrie, hoogteklasse, hoogteniveau, lageZijdeTaludGeometrie, lijnGeometriebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Tank

Rond bouwwerk t.b.v. opslag van vloeistof.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tank
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Tankstation

Inrichting waar motorbrandstof, olie, lucht en koelwater kunnen worden verkregen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tankstation
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Telecommunicatietoren

Toren t.b.v. datacommunicatie.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Telecommunicatietoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Tennispark

Terrein ingericht voor de beoefening van de tennissport.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tennispark
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

TerpWierde

Verhoging in het landschap oorspronkelijk bedoelt om de daarop gevestigde bebouwing te beschermen tegen het water.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#TerpWierde
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Terrein

Zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde een van de andere opdelende ruimtelijke objecten (wegdeel of waterdeel).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Terrein
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:Aanlegsteiger_terrein, Akkerland, BasaltblokkenSteenglooiing, BebouwdGebied, Boomgaard, Boomkwekerij, BosGemengdBos, BosGriend, BosLoofbos, BosNaaldbos, Braakliggend, Dodenakker, DodenakkerMetBos, Duin, Fruitkwekerij, Grasland, Heide, Overig_terrein, Populieren, Spoorbaanlichaam, Zand
Properties include:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomen
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

TerritorialeZee

Een zeestrook, grenzend aan het landgebied van Nederland waarover de soevereiniteit van Nederland zich uitstrekt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#TerritorialeZee
Subclass of:RegistratiefGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, naamOfficieel, nummerbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Tol_gebouw

Een tol is een gebouw aan een verkeers- of waterweg waar tol wordt geheven.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tol_gebouw
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Tol_inrichtingselement

Plaats waar men tol moet betalen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tol_inrichtingselement
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Toren

Vrijstaand bouwwerk van grote hoogte in verhouding tot de doorsnede.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Toren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Tram

Spoorbaandeel bestemd voor railvoertuig ten behoeve van personenvervoer over korte afstand, niet harder rijdend dan 45 km per uur.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tram
Subclass of:Spoorbaandeel
Inherited properties:aantalSporen, baanvaknaam, brugnaam, elektrificatie, fysiekVoorkomen, geometrie, hoogteniveau, spoorbreedte, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, vervoerfunctiebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Transformatorstation_functioneelGebied

Gebied met installatie(s) voor het transformeren van elektrische stroom.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Transformatorstation_functioneelGebied
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Transformatorstation_gebouw

Installatie voor het transformeren van elektrische stroom.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Transformatorstation_gebouw
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Trein

Spoorbaandeel bestemd voor railvoertuig voor de langere afstand dat sneller dan 45 km per uur kan, bestaande uit een enkele of een reeks van locomotieven, treinstellen en/of wagons.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Trein
Subclass of:Spoorbaandeel
Inherited properties:aantalSporen, baanvaknaam, brugnaam, elektrificatie, fysiekVoorkomen, geometrie, hoogteniveau, spoorbreedte, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, vervoerfunctiebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Treinstation

Halte aan een spoorlijn.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Treinstation
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Tuincentrum

Het geheel aan bebouwing en omliggend terrein t.b.v. de (particuliere) verkoop van artikelen voor tuinaanleg.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Tuincentrum
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Uitzichttoren

Toren t.b.v. de recreatie.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Uitzichttoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Universiteit

Instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Universiteit
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Veerverbinding

Vastgelegde route over water om voertuigen en personen over te zetten al dan niet op basis van een vaste dienstregeling.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Veerverbinding
Subclass of:Wegdeel
Inherited properties:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstypebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Veiling

Gebouw waar goederen openbaar worden geveild.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Veiling
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Verkeersgeleider

Obstakel op een weg om het verkeer in goede banen te leiden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Verkeersgeleider
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Verkeerstoren

Toren t.b.v. verkeersregulatie te land, ter zee of in de lucht.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Verkeerstoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Verzorgingsplaats

Locatie langs een autosnelweg of hoofdweg met een parkeerfunctie, meestal in combinatie met een brandstofverkooppunt en soms aangevuld met een wegrestaurant.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Verzorgingsplaats
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Viskwekerij_functioneelGebied

Terrein met bassins, aangelegd voor het kweken van vis.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Viskwekerij_functioneelGebied
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Vlampijp

Affakkelinstallatie.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Vlampijp
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Vliedberg

Verhoging in het terrein ter bescherming van de daarop geplaatste bebouwing tegen hoogwater.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Vliedberg
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

VliegveldLuchthaven

Vliegveld voor verkeersvliegtuigen met groot, effen terrein met al dan niet verharde banen, waar vliegtuigen kunnen opstijgen en landen, eventueel met accomodatie voor ontvangst en vertrek van passagiers en verzending van goederen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#VliegveldLuchthaven
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Volkstuinen

Het geheel aan voorzieningen t.b.v. hobbytuinbouw.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Volkstuinen
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Vuurtoren

Toren als drager van een ter oriëntatie dienend licht, met name langs de kust. Het lichtpatroon van de vuurtoren is uniek t.o.v. elke andere vuurtoren of lichttoren.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Vuurtoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Wad

De buitendijkse gronden bij Friesland, Groningen en Noord-Duitsland die alleen bij vloed onder water komen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wad
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Wal

Langgerekte ophoging in het terrein met een hoogte tussen 0,50 en 1,00 meter.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wal
Subclass of:Relief
Inherited properties:functie, hogeZijdeTaludGeometrie, hoogteklasse, hoogteniveau, lageZijdeTaludGeometrie, lijnGeometriebronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Water

Plantopografie van waterdelen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Water
Subclass of:PlanTopografie
Inherited properties:geometrie, naambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Waterdeel

grondoppervlak in principe bedekt met water.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Waterdeel
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:BronWel, Droogvallend, Droogvallend_LAT, GreppelDrogeSloot, MeerPlas, Overig_waterdeel, Waterloop, Zee_waterdeel
Properties include:breedteklasse, brugnaam, functie, fysiekVoorkomen, geometrie, getijdeinvloed, hoofdafwatering, hoogteniveau, isBAGnaam, naamFries, naamNL, naamOfficieel, sluisnaam, vaarwegklasse, voorkomen
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Watergebied

Een complex van meren en plassen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Watergebied
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Waterkering

Geheel van een dijk of dam, inclusief talud.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Waterkering
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Waterloop

Langgerekt waterdeel in de vorm van een sloot, rivier, kanaal, enz.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Waterloop
Subclass of:Waterdeel
Inherited properties:breedteklasse, brugnaam, functie, fysiekVoorkomen, geometrie, getijdeinvloed, hoofdafwatering, hoogteniveau, isBAGnaam, naamFries, naamNL, naamOfficieel, sluisnaam, vaarwegklasse, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Waterradmolen

Bebouwing t.b.v. het verrichten van arbeid, waarvoor de energie geleverd wordt door stromend water en opgenomen door middel van een schoepenrad.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Waterradmolen
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Waterschap

Lichaam dat, onder toezicht van de Provinciale Staten, in een bepaald gebied voor waterlozing en waterkering zorgt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Waterschap
Subclass of:RegistratiefGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, naamOfficieel, nummerbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Watertoren

Toren (oorspronkelijk) bedoeld voor de opslag van drinkwater.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Watertoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Weg

Plantopografie van wegdelen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Weg
Subclass of:PlanTopografie
Inherited properties:geometrie, naambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Wegafsluiting

Een fysieke permanente of tijdelijke barrière in of dwars over een weg voor tenminste een gedeelte van de gebruikers van die weg. (b.v paaltjes, slagboom, toegangshek, etc.).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wegafsluiting
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Wegdeel

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wegdeel
Subclass of:_Top10nlObject
Has subclasses:Autosnelweg, Hoofdweg, LokaleWeg, Overig_wegdeel, Parkeerplaats, ParkeerplaatsCarpool, ParkeerplaatsPR, RegionaleWeg, RolbaanPlatform, StartbaanLandingsbaan, Straat, Veerverbinding
Properties include:aWegnummer, aantalRijstroken, afritnaam, afritnummer, brugnaam, eWegnummer, fysiekVoorkomen, gescheidenRijbaan, hartGeometrie, hoofdGeometrie, hoofdverkeersgebruik, hoogteniveau, isBAGnaam, knooppuntnaam, nWegnummer, naam, sWegnummer, status, tunnelnaam, typeInfrastructuur, verhardingsbreedteklasse, verhardingstype
Inherited properties:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Wegrestaurant

Restaurant op verzorgingsplaats langs autosnelweg of hoofdweg.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wegrestaurant
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Wegwijzer

Richtingaanduiding.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wegwijzer
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Werf_functioneelGebied

Werkplaats waar schepen worden gebouwd of hersteld.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Werf_functioneelGebied
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Werf_gebouw

Werkplaats waar schepen worden gebouwd of hersteld.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Werf_gebouw
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Wijk

Gedeelte van een stad of dorp dat ruimtelijk min of meer een afgesloten geheel vormt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wijk
Subclass of:Plaats
Inherited properties:aantalinwoners, bebouwdeKom, geometrie, isBAGwoonplaats, naamFries, naamNL, naamOfficieelbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Wildwissel

Civieltechnisch kunstwerk om dieren een veilige oversteek te bieden over of onder een weg.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Wildwissel
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Windmolen

Bebouwing t.b.v. het verrichten van arbeid (m.u.v. het opwekken van elektrische energie, het malen van granen en het opvijzelen van water), waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen door middel van wieken.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Windmolen
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

WindmolenKorenmolen

Bebouwing t.b.v. het malen van granen, waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen door middel van wieken.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#WindmolenKorenmolen
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

WindmolenWatermolen

Bebouwing t.b.v. het opvijzelen van water, waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen door middel van wieken.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#WindmolenWatermolen
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Windmolentje

Een vrij op de wind draaiend molentje (met wieken of een rad van schoepen) van metaal en/of kuststof, bestemd voor het bemalen van een sloot. / Klein type molen, herkenbaar aan schuin op een stellage geplaatste wieken, bestemd voor het bemalen van het omliggende terrein (tjasker).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Windmolentje
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Windturbine

Bebouwing t.b.v. het opwekken van elektrische energie, waarvoor de energie geleverd wordt door wind en opgenomen door middel van wieken.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Windturbine
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Windturbinepark

Concentratie van windturbines.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Windturbinepark
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Woonkern

Bebouwd gebied omsloten door blauwe plaatsnaamborden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Woonkern
Subclass of:Plaats
Inherited properties:aantalinwoners, bebouwdeKom, geometrie, isBAGwoonplaats, naamFries, naamNL, naamOfficieelbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Woonwagencentrum

Plaats waar gewoond wordt in woonwagens.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Woonwagencentrum
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zand

Terrein met grondsoort zand, van nature zonder enige begroeiing.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zand
Subclass of:Terrein
Inherited properties:fysiekVoorkomen, geometrieVlak, hoogteniveau, naam, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zandwinning

Gebied waar winning van zand plaatsvindt door middel van zuigen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zandwinning
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zee_geografischGebied

Uitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zee_geografischGebied
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zee_waterdeel

Uitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zee_waterdeel
Subclass of:Waterdeel
Inherited properties:breedteklasse, brugnaam, functie, fysiekVoorkomen, geometrie, getijdeinvloed, hoofdafwatering, hoogteniveau, isBAGnaam, naamFries, naamNL, naamOfficieel, sluisnaam, vaarwegklasse, voorkomenbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

ZeegatZeearm

Plaats waar een binnenzee in een zee uitmondt (zeegat). / Lange smalle inham van een zee/ zeearm.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ZeegatZeearm
Subclass of:GeografischGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNLbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zenderpark

Gebied waar meerdere zendmasten staan opgesteld.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zenderpark
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zendmast

Telecommunicatietoren (toren t.b.v. datacommunicatie). / Zendtoren (toren met een zendantenne) / Zend- en/of ontvangstmast (hoge, open constructie t.b.v. het uitzenden en/of ontvangen van beeld- en/of geluidssignalen).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zendmast
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zendtoren

Toren met een zendantenne.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zendtoren
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

ZichtbaarWrak

Wrak van vergaan schip dat (deels) boven water uitsteekt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ZichtbaarWrak
Subclass of:Inrichtingselement
Inherited properties:breedte, geometrie, hoogte, hoogteniveau, naam, nummer, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Ziekenhuis

Instelling voor onderzoek, behandeling en verpleging van patiënten.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Ziekenhuis
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Ziekenhuiscomplex

Het geheel van gebouwen die tesamen een ziekenhuis vormen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Ziekenhuiscomplex
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zonnepark

Gebied waar zonneenergie opgewekt of omgezet wordt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zonnepark
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zoutwinning

Gebied waar zoutwinning plaatsvindt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zoutwinning
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zuiveringsinstallatie

Het gebied omvattende het geheel aan voorzieningen t.b.v. de zuivering van afvalwater.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zuiveringsinstallatie
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zweefvliegveldterrein

Het geheel aan terreinen, gebouwen enz. voor (de beoefening van) de zweefvliegsport.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zweefvliegveldterrein
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

ZwembadComplex

Het geheel aan voorzieningen rond een openbaar zwembad.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#ZwembadComplex
Subclass of:FunctioneelGebied
Inherited properties:geometrie, naamFries, naamNL, soortnaambronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

Zwembad_gebouw

Gebouw met zwemfunctionaliteit of een zwembassin, openbaar toegankelijk.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#Zwembad_gebouw
Subclass of:Gebouw
Inherited properties:fysiekVoorkomen, gebruiksdoel, geometrie, hoogte, hoogteklasse, hoogteniveau, naam, soortnaam, statusbronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode

_Top10nlObject

De gemeenschappelijke eigenschappen van een TOP10NL object.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#_Top10nlObject
Has subclasses:FunctioneelGebied, Gebouw, GeografischGebied, Hoogte, Inrichtingselement, Plaats, PlanTopografie, RegistratiefGebied, Relief, Spoorbaandeel, Terrein, Waterdeel, Wegdeel
Properties include:bronactualiteit, bronbeschrijving, bronnauwkeurigheid, brontype, eindRegistratie, identificatie, mutatieType, objectBeginTijd, objectEindTijd, tdnCode, tijdstipRegistratie, visualisatieCode
Used with property:FeatureMember

Geometry

URI:http://www.opengis.net/ont/geosparql#Geometry
Properties include:

Properties

FeatureMember

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#FeatureMember
Property of:FeatureCollectionT10NL
Class of object:_Top10nlObject

aWegnummer

Nummering van de rijkswegen (autosnelwegen) behorende tot het nationale wegenstelsel.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#aWegnummer
Property of:Wegdeel
Datatype:string

aantalRijstroken

Het aantal onderverdelingen van een wegdeel d.m.v. strepen, verschil in verharding of kleur.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#aantalRijstroken
Property of:Wegdeel
Datatype:integer

aantalSporen

Het aantal sporen van het spoorbaandeel.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#aantalSporen
Property of:Spoorbaandeel
Class of object:Concept
Values from:AantalSporen

aantalinwoners

Aantal inwoners van de plaats.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#aantalinwoners
Property of:Plaats
Datatype:integer

afritnaam

Afritbenaming op autosnelweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#afritnaam
Property of:Wegdeel
Datatype:string

afritnummer

Afritnummering op autosnelweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#afritnummer
Property of:Wegdeel
Datatype:string

baanvaknaam

De naam van het baanvak.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#baanvaknaam
Property of:Spoorbaandeel
Datatype:string

bebouwdeKom

Aanduiding of de plaats tot een bebouwde kom behoort of niet.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#bebouwdeKom
Property of:Plaats
Datatype:boolean

breedte

De breedte van het inrichtingselement.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#breedte
Property of:Inrichtingselement
Datatype:integer

breedteklasse

De breedte van het water ingedeeld in klassen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#breedteklasse
Property of:Waterdeel
Class of object:Concept
Values from:Breedteklasse

bronactualiteit

Datum van de gebruikte bron.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#bronactualiteit
Property of:_Top10nlObject
Datatype:date

bronbeschrijving

Beschrijving van de gebruikte bron.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#bronbeschrijving
Property of:_Top10nlObject
Datatype:string

bronnauwkeurigheid

Nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#bronnauwkeurigheid
Property of:_Top10nlObject
Datatype:float

brontype

Aanduiding welk soort bron is gebruikt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#brontype
Property of:_Top10nlObject
Class of object:Concept
Values from:Bron

brugnaam

De naam van een brug.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#brugnaam
Property of:Spoorbaandeel, Waterdeel, Wegdeel
Datatype:string

eWegnummer

Nummering van de rijkswegen, die een Europese aansluiting op buitenlandse doorgaande wegen vormen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#eWegnummer
Property of:Wegdeel
Datatype:string

eindRegistratie

Tijdstip waarop de versie van het object niet meer geldig is in de registratie.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#eindRegistratie
Property of:_Top10nlObject
Datatype:date

elektrificatie

Aanduiding of het spoorbaandeel geëlektrificeerd is of niet.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#elektrificatie
Property of:Spoorbaandeel
Datatype:boolean

functie

De functie van het water. Aanduiding of het object een geluidswerende of scheidende functie heeft.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#functie
Property of:Relief, Waterdeel
Class of object:Concept
Values from:Functie_relief, Functie_waterdeel

fysiekVoorkomen

De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#fysiekVoorkomen
Property of:Gebouw, Spoorbaandeel, Terrein, Waterdeel, Wegdeel
Class of object:Concept
Values from:FysiekVoorkomen_gebouw, FysiekVoorkomen_spoorbaandeel, FysiekVoorkomen_terrein, FysiekVoorkomen_waterdeel, FysiekVoorkomen_wegdeel

gebruiksdoel

Huidig gebruiksdoel van een gebouw, conform de BAG classificatie voor panden.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#gebruiksdoel
Property of:Gebouw
Class of object:Concept
Values from:Gebruiksdoel

geometrie

De lijn- of puntgeometrie van een hoogte object. De vlak-, lijn- of puntgeometrie van het geplande object. De vlak- of multivlakgeometrie van een registratief gebied. De punt- of vlakgeometrie van een gebouw object. De vlak- of puntgeometrie van de plaats. De punt-, lijn- of vlakgeometrie van een waterdeel object. De punt-, vlak- of multivlakgeometrie van een functioneel gebied object. De punt- of lijngeometrie van een inrichtingelement. De punt- of vlakgeometrie van een geografisch gebied object. De geometrie van een spoorbaandeel (lijn of punt).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#geometrie
Property of:FunctioneelGebied, Gebouw, GeografischGebied, Hoogte, Inrichtingselement, Plaats, PlanTopografie, RegistratiefGebied, Spoorbaandeel, Waterdeel
Class of object:Geometry

geometrieVlak

De vlakgeometrie van een terrein object.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#geometrieVlak
Property of:Terrein
Class of object:Geometry

gescheidenRijbaan

Aanduiding of het object onderdeel uitmaakt van een weg met gescheiden rijbanen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#gescheidenRijbaan
Property of:Wegdeel
Datatype:boolean

getijdeinvloed

Aanduiding voor het geven van de stroomrichting(en) van (natuurlijke) waterlopen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#getijdeinvloed
Property of:Waterdeel
Datatype:boolean

hartGeometrie

De geometrie van de hartlijn of kruisingspunt van een wegdeel.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hartGeometrie
Property of:Wegdeel
Class of object:Geometry

hogeZijdeTaludGeometrie

De lijngeometrieën van zowel de hoge als de lage zijde van een talud.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hogeZijdeTaludGeometrie
Property of:Relief
Class of object:Geometry

hoofdGeometrie

De hoofdgeometrie van een wegdeel (vlak, lijn of punt).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoofdGeometrie
Property of:Wegdeel
Class of object:Geometry

hoofdafwatering

Aanduiding of het water deel uitmaakt van het hoofdafwateringspatroon (het stelsel van waterlopen in gebruik als primaire afvoermogelijkheid van overtollig oppervlaktewater c.q. aanvoermogelijkheid bij een tekort aan oppervlaktewater, plus bijhorende kunstwerken).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoofdafwatering
Property of:Waterdeel
Datatype:boolean

hoofdverkeersgebruik

Soort verkeer waarvoor een weg bestemd is.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoofdverkeersgebruik
Property of:Wegdeel
Class of object:Concept
Values from:Hoofdverkeersgebruik

hoogte

De hoogte van het object (t.o.v. het maaiveld of t.o.v. NAP). Hoogte van het object t.o.v. NAP in meters met een nauwkeurigheid van 1 decimeter. / De diepte van het water. De hoogte van het inrichtingselement.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoogte
Property of:Gebouw, Hoogte, Inrichtingselement
Datatype:float

hoogteklasse

De klasse van hoogte waar de bebouwing toe behoort. Klasse van de hoogte van een object ten opzichte van het maaiveld.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoogteklasse
Property of:Gebouw, Relief
Class of object:Concept
Values from:Hoogteklasse_gebouw, Hoogteklasse_relief

hoogteniveau

De relatieve hoogteligging van het geo-object ten opzichte van een ander geo-object.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#hoogteniveau
Property of:Gebouw, Inrichtingselement, Relief, Spoorbaandeel, Terrein, Waterdeel, Wegdeel
Datatype:integer

identificatie

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#identificatie
Property of:_Top10nlObject
Datatype:string

isBAGnaam

Aanduiding of de naam afkomstig is uit de BAG. Aanduiding of de naam afkomstig is uit de BAG

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#isBAGnaam
Property of:Waterdeel, Wegdeel
Datatype:boolean

isBAGwoonplaats

Aanduiding of de naam afkomstig is uit de BAG.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#isBAGwoonplaats
Property of:Plaats
Datatype:boolean

knooppuntnaam

Naam van een knooppunt.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#knooppuntnaam
Property of:Wegdeel
Datatype:string

lageZijdeTaludGeometrie

De lijngeometrieën van zowel de hoge als de lage zijde van een talud.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#lageZijdeTaludGeometrie
Property of:Relief
Class of object:Geometry

lijnGeometrie

De lijngeometrie van het reliëf object.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#lijnGeometrie
Property of:Relief
Class of object:Geometry

mutatieType

Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#mutatieType
Property of:_Top10nlObject
Class of object:Concept
Values from:Mutatiesoort

nWegnummer

Nummering van de provinciale wegen behorende tot het nationale wegenstelsel en nummering van rijkswegen die nog niet de status van autosnelweg hebben.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#nWegnummer
Property of:Wegdeel
Datatype:string

naam

De naam.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#naam
Property of:Gebouw, Inrichtingselement, PlanTopografie, Terrein, Wegdeel
Datatype:string

naamFries

De Friese naam.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#naamFries
Property of:FunctioneelGebied, GeografischGebied, Plaats, RegistratiefGebied, Waterdeel
Datatype:string

naamNL

De Nederlandse naam.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#naamNL
Property of:FunctioneelGebied, GeografischGebied, Plaats, RegistratiefGebied, Waterdeel
Datatype:string

naamOfficieel

De officiële naam.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#naamOfficieel
Property of:Plaats, RegistratiefGebied, Waterdeel
Datatype:string

nummer

Het administratieve nummer van het registratief gebied. Het nummer van het inrichtingselement.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#nummer
Property of:Inrichtingselement, RegistratiefGebied
Datatype:string

objectBeginTijd

Tijdstip waarop het object in de registratie is ontstaan.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#objectBeginTijd
Property of:_Top10nlObject
Datatype:date

objectEindTijd

Tijdstip waarop het object in de registratie niet meer geldig is.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#objectEindTijd
Property of:_Top10nlObject
Datatype:date

referentievlak

Referentievlak ten opzichte waarvan de hoogten gedefinieerd zijn.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#referentievlak
Property of:Hoogte
Class of object:Concept
Values from:Referentievlak

sWegnummer

Nummering van lokale doorgaande wegen binnen / rond de gemeente Amsterdam.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#sWegnummer
Property of:Wegdeel
Datatype:string

sluisnaam

De naam van de sluis.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#sluisnaam
Property of:Waterdeel
Datatype:string

soortnaam

De klasse waartoe het inrichtingselement behoort. Nadere specificatie van het type gebouw. Verdere specificatie van het type functioneel gebied.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#soortnaam
Property of:FunctioneelGebied, Gebouw, Inrichtingselement
Datatype:string

spoorbreedte

De breedteklasse van het spoor.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#spoorbreedte
Property of:Spoorbaandeel
Class of object:Concept
Values from:Spoorbreedte

status

De gebruiksstatus van het object.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#status
Property of:Gebouw, Spoorbaandeel, Wegdeel
Class of object:Concept
Values from:Status

tdnCode

Code die het object in TOP10vector had.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#tdnCode
Property of:_Top10nlObject
Datatype:integer

tijdstipRegistratie

Tijdstip waarop de versie van het object is opgenomen in de registratie.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#tijdstipRegistratie
Property of:_Top10nlObject
Datatype:date

tunnelnaam

Naam van een tunnel.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#tunnelnaam
Property of:Spoorbaandeel, Wegdeel
Datatype:string

typeFunctioneelGebied

Het soort functioneel gebied.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeFunctioneelGebied

typeGebied

Aanduiding van het type plaats.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeGebied

typeGebouw

Het oorspronkelijk gebruiksdoel van het gebouw.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeGebouw

typeGeografischGebied

Het soort geografisch gebied.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeGeografischGebied

typeHoogte

Het soort hoogte object, bijv. hoogtlijn.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeHoogte

typeInfrastructuur

Aanduiding of het object een verbinding, een kruising of iets anders is. Aanduiding of het object een verbinding of een kruising is. Kruising is meestal een wissel.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeInfrastructuur
Property of:Spoorbaandeel, Wegdeel
Class of object:Concept
Values from:TypeInfrastructuur_spoorbaandeel, TypeInfrastructuur_wegdeel

typeInrichtingselement

Het soort inrichtingselement.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeInrichtingselement

typeLandgebruik

De gebruiksbestemming van het terrein.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeLandgebruik

typeObject

Het type of soort gepland object.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeObject

typeRegistratiefGebied

Het soort registratief gebied.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeRegistratiefGebied

typeRelief

Het soort reliëf.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeRelief

typeSpoorbaan

Het soort vervoermiddel waarvoor het spoorbaandeel bestemd is.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeSpoorbaan

typeWater

Aanduiding of het object een verbinding, een kruising of iets anders.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeWater

typeWeg

Het soort weg.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#typeWeg

vaarwegklasse

CEMT klasses van vaarwegen, welke gebaseerd zijn op de afmetingen en laadvermogen van standaardschepen en duwstellen voor de binnen- en riviervaart in West-Europa. De klasses I t/m VII zijn in 1992 bepaald door de Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (C.E.M.T.). Naderhand is klasse 0 (vaarwegen kleiner dan die van klasse I) daaraan toegevoegd. Klasse VII komt in Nederland niet voor.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#vaarwegklasse
Property of:Waterdeel
Class of object:Concept
Values from:Vaarwegklasse

verhardingsbreedteklasse

De breedte van de verharding, ingedeeld in klassen.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#verhardingsbreedteklasse
Property of:Wegdeel
Class of object:Concept
Values from:Verhardingsbreedteklasse

verhardingstype

Het type verharding van een wegdeel.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#verhardingstype
Property of:Wegdeel
Class of object:Concept
Values from:Verhardingstype

vervoerfunctie

De functie waarvoor het spoor gebruikt wordt (of werd).

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#vervoerfunctie
Property of:Spoorbaandeel
Class of object:Concept
Values from:VervoerFunctie

visualisatieCode

Code op basis waarvan een gebruiker het object kan visualiseren.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#visualisatieCode
Property of:_Top10nlObject
Datatype:integer

voorkomen

Aanduiding dat er riet op het waterdeel voorkomt. Aanduiding dat er riet op het terrein voorkomt of dat het drassig/moerassig is.

URI:http://brt.basisregistraties.overheid.nl/def/top10nl#voorkomen
Property of:Terrein, Waterdeel
Class of object:Concept
Values from:Voorkomen_terrein, Voorkomen_waterdeel