begripDefinitie
aantal sporenHet aantal sporen van het spoorbaandeel.
aantal rijstrokenHet aantal onderverdelingen van een wegdeel d.m.v. strepen, verschil in verharding of kleur.
A wegnummerNummering van de rijkswegen (autosnelwegen) behorende tot het nationale wegenstelsel.
afritnaamAfritbenaming op autosnelweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
aantalinwonersAantal inwoners van de plaats.
afritnummerAfritnummering op autosnelweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
autosnelwegWeg met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen, daartoe aangeduid met het betreffende verkeersbord.
aanlegsteiger (inrichtingselement)In het water uitstekende brug of pier, smaller dan 2 meter, gebruikt om personen en goederen aan wal te brengen.
andere bronAanpassing van het object als gevolg van gebruik van andere bronnen.
arboretumVerzameling van verschillende soorten bomen.
attractieparkPark ingericht voor vrijetijdsbesteding.
aanlegsteiger (terrein)In het water uitstekende brug of pier, breder dan 2 meter, gebruikt om personen en goederen aan wal te brengen.
akkerlandTerrein waar landbouwproducten worden verbouwd.
Excel