Voorbeelden
functioneel gebied
top10nl object
inrichtingselement
registratief gebied
waterdeel
wegdeel
terrein
hoogte (klasse)
gebouw
geografisch gebied
plaats
plan topografie
relief
spoorbaandeel
feature collectiont10nl
dieptelijn
dieptepunt
hoogtelijn
hoogtepunt
hoogwaterlijn
laagwaterlijn
peil
peil: winterpeil
peil: zomerpeil
parkeerplaats: carpool
parkeerplaats: P+R
overig (wegdeel)
startbaan, landingsbaan
rolbaan, platform
autosnelweg
hoofdweg
regionale weg
lokale weg
straat
veerverbinding
parkeerplaats
waterloop
meer, plas
greppel, droge sloot
zee (waterdeel)
droogvallend
bron, wel
overig (waterdeel)
gedenkteken, monument
geluidswering
golfmeetpaal
GPS kernnetpunt
grenspunt
heg, haag
hekwerk
helikopterlandingsplatform
hoogspanningsleiding
hoogspanningsmast
aanlegsteiger (inrichtingselement)
hunebed
kaap
kabelbaan
kabelbaanmast
kilometerpaal
kilometerpaal spoorweg
kilometerpaal water
kilometerraaibord
kilometerraaipaal
koedam
baak
kogelvanger schietbaan
kraan
kruis
leiding
luchtvaartlicht
markant object
metrostation
muur
oliepompinstallatie
paal
bomenrij
paalwerk
peilschaal
pijler
plaatsnaambord
radiobaken
radiotelescoop
RD punt
scheepvaartlicht
schietbaan
seinmast
boom
sluisdeur
sneltramhalte
stormvloedkering
strandpaal
strekdam, krib, golfbreker
stuw
tol (inrichtingselement)
treinstation
verkeersgeleider
vlampijp
botenhelling
vliedberg
wegafsluiting
wegwijzer
windmolentje
zendmast
zichtbaar wrak
overig (inrichtingselement)
busstation
calamiteitendoorgang
dukdalf
gaswinning (inrichtingselement)
land
provincie
gemeente
territoriale zee
waterschap
woonkern
industriekern
recreatiekern
deelkern
gehucht
buurtschap
stadsdeel
wijk
buurt
wal
talud, hoogteverschil
steile rand, aardrand
trein
tram
sneltram
metro
gemengd
weg (plantopografie)
spoor (plantopografie)
water (plantopografie)
overig (plan topografie)
fort
gemaal
gemeentehuis
gevangenis
hotel
huizenblok
kapel
kas, warenhuis
kasteel
kerk
bezoekerscentrum
kerncentrale, kernreactor
kliniek, inrichting, sanatorium
klokkentoren
klooster, abdij
koeltoren
koepel
kunstijsbaan
lichttoren
luchtwachttoren
manege
boortoren
markant gebouw
militair gebouw
moskee
museum
observatorium
overig religieus gebouw
paleis
parkeerdak, parkeerdek, parkeergarage
peilmeetstation
politiebureau
brandtoren
pompstation
postkantoor
psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch centrum
radarpost
radartoren
radiotoren, televisietoren
recreatiecentrum
reddingboothuisje
remise
ruïne
brandweerkazerne
schaapskooi
school
schoorsteen
silo
sporthal
stadion
stadskantoor, hulpsecretarie
stationsgebouw
synagoge
tank
bunker
tankstation
telecommunicatietoren
tol (gebouw)
toren
transformatorstation (gebouw)
uitzichttoren
universiteit
veiling
verkeerstoren
vuurtoren
crematorium
waterradmolen
watertoren
wegrestaurant
werf (gebouw)
windmolen
windmolen: korenmolen
windmolen: watermolen
windturbine
zendtoren
ziekenhuis
dok
zwembad (gebouw)
overig (gebouw)
elektriciteitscentrale
fabriek
circuit
crossbaan
dierentuin, safaripark
eendenkooi
emplacement
erebegraafplaats
gaswinning (functioneel gebied)
gebied met hoge objecten
gebouwencomplex
golfterrein
arboretum
grafheuvel
grindwinning
groeve
haven (functioneel gebied)
heemtuin
helikopterlandingsterrein
infiltratiegebied
jachthaven
kartingbaan
kassengebied
attractiepark
kazerne, legerplaats
landgoed
mijn
milieustraat
militair oefengebied, schietterrein
mosselbank
natuurgebied, natuurreservaat
oliewinning
openluchtmuseum
openluchttheater
bedrijventerrein
park
plantsoen
productie-installatie
recreatiegebied
renbaan
skibaan
slipschool
sluizencomplex
sportterrein, sportcomplex
stortplaats
begraafplaats
tennispark
transformatorstation (functioneel gebied)
tuincentrum
verzorgingsplaats
viskwekerij (functioneel gebied)
vliegveld, luchthaven
volkstuinen
waterkering
werf (functioneel gebied)
wildwissel
boswachterij
windturbinepark
woonwagencentrum
ijsbaan
zandwinning
zenderpark
ziekenhuiscomplex
zoutwinning
zuiveringsinstallatie
zweefvliegveldterrein
zwembadcomplex
bungalowpark
overig (functioneel gebied)
camping, kampeerterrein
campus
caravanpark
bos: naaldbos
braakliggend
dodenakker
dodenakker met bos
duin
fruitkwekerij
grasland
heide
populieren
spoorbaanlichaam
aanlegsteiger (terrein)
zand
overig (terrein)
akkerland
basaltblokken, steenglooiing
bebouwd gebied
boomgaard
boomkwekerij
bos: gemengd bos
bos: griend
bos: loofbos
streek, veld
terp, wierde
wad
watergebied
zee (geografisch gebied)
zeegat, zeearm
overig (geografisch gebied)
bank, ondiepte, plaat
bosgebied
duingebied
eiland
geul, vaargeul
heidegebied
heuvel, berg
kaap, hoek
polder
droogvallend (LAT)
zonnepark
Excel